Sugrierror.com

Et aimu saada, mis võib olla sugrierror.com, tuleks püüda ühendada asju, mis olemuslikult ühendatavad ei ole. Näiteks on sugrierror.com veebilehekülg ja teatrilavastus. Ta on samavõrd uurimus kui fantaasia, ühtaegu neutraalne laboritöö kui absoluutselt subjektiivne ja isiklik avaldus. Foto, milles ilmutub minevikuhetk, katse tabada tabamatut. Ta on etno ja pop, mis süveneb ühte paljudest võimalikest vaatepunktidest meist, neist ja hetkeolukorrast. Ta on väga kauge ja väga ligidal, nagu otsustav lõige luuni välja, üdini välja.

Seekord vaatab identiteedijaht Lääne asemel Itta, võttes lähteasendiks suguluse ja võõrdumuse soomeugri hõimurahvaste hulgas. Errorit loovad ja lahendavad erineva tausta, erinevate lugudega eestlased, marilased, handid-mansid, üks udmurt ja üks setu. Dialoog on paabel, aga lauludes tabatakse ühine noot. Isegi, kui ka see osutub ainult järjekordseks veateateks, minoorseks hirmuks selle ees, et meie keeled hakkavad kaduma, meie identiteet lahustuma ja meie rahvad välja surema. Aga kuniks on errorit, on lootust. Tuleb vaid õppida jälle kuulama. Nägema seoseid, mida pole harjutud nägema.

Fenno-Ugria Asutuse algatatud rahvusvaheline soome-ugri pärimusteatri projekt esietendub Tallinn 2011 kultuuriprogrammi raames Skoone bastioni NO99 Põhuteatris 26.-30. augustini algusega kell 19.00. Anne Türnpu, Eva Klemetsi ja Mart Kolditsa lavastuses „Sugrierror.com“ teevad kaasa handi, mansi, mari, udmurdi ja eesti näitlejad.
Sugrierror.com lavastuse on kokku pannud Anne Türnpu, Eva Klemets ja Mart Koldits.